enskottsvapen.licens

när det gäller enskottsvapen beviljas tillstånd endast till den som bedriver omfattande jakt eller fångst.när du
ansöker om licens kräver polisen att värksamheten dokumenteras o att grytjakt,jakt med ställande hund eller
fällfångst bör ha bedrivits på egen eller upplåten mark under åtminståne tre jaktsesånger.till din licensansökan
ska du därför alltid bifoga en nogran redogörelse för det årliga jaktresultatet under dessa jaktsesonger o du
måste då veta att din verksamhet endast betraktas som omfattande om du kan styrka att ditt genomsnittresultat
är minst fem större djur(räv o grävling) alternativt tio mindre djur(till exempel mink) + en staka större djur.
kan du inte styrka detta fångresultat äe det ingen ide att söka licens.

under ripjakten

har fått följa med en ripjägare som har två hundar som skall jagas in.det här är hans sett på lite ordning på hund
var alldrig arg på hunden,men spela arg,ibland rysligt arg.var säker i dina handlingar,det ger en säker hund.
ställ successivt högre krav på hunden,den växer när den väl klarar dem.om du jobbar med krav o gör det rätt
när hunden är ett till två år,blir resten ett rent nöje.sådan husse/matte,sådan hund,det stämmer oftast.stå rak
ryggad när du kommenderar en hund.träna dressyr i korta pass,men järna fler gånger per dag.jaktträna i
korta släpp,10-20 min är lagom.att markera sin ledarställning gentemot hunden då o då är alldrig fel.en stående
fågelhund skall klara apportering vid två år.inte minst av etiska skäl.apport är alltid ett lydnadsmoment,inte
en lek.markera ordentligt vad som är rätt o vad som är fel redan från början.styr unghundens revieringar med
din marschrikning,stå inte o vifta me armarna o skrik.hundar som går ur hand(söker för stort) bör kopplas
o dresseras med inrikning på kontaktövningar.

RSS 2.0